Bóng đá tổng lực là gì? Tìm hiểu về bóng đá tổng lực

922 đã xem
0
0 Comments

Mọi người cho hỏi cái bóng đá tổng lực là cái gì vậy nhỉ?

đã trả lời câu hỏi

4 Trả lời

0
Cao thu Baccarat 0 Comments

Thời vàng kim của bóng đá tổng lực…qua lâu rồi! Không biết bao giờ mới lại được xem cầu thủ nào, đội nào có lối chơi tổng lực như Hà Lan những năm cuối thập kỷ 70 thế kỷ XX nữa

đã trả lời câu hỏi
You are viewing 1 out of 4 answers, click here to view all answers.