Bơi lội là môn thể thao gì?

1.13K đã xem
0
0 Comments

Hôm nay, thầy giáo dạy thể dục hỏi “Bơi lội là môn thể thao gì?”. Bơi lội không phải là bơi với lội dưới nước à :(( Hỏi gì khó quá vậy :(( Ai giúp em trả lời xuất sắc câu này với

đã đổi trạng thái thành công khai

5 Trả lời

0
Than bai 0 Comments

Bơi lội là môn thể thao phát triển toàn thân hiếm có khó gặp thật. Nếu mà tập luyện bơi nhiều, chắc chắn sẽ phát triển thể lực toàn diện như: sức bền, sức dẻo dai, khéo léo, linh hoạt, nhanh nhẹn, sức mạnh,…

đã trả lời câu hỏi
You are viewing 1 out of 5 answers, click here to view all answers.